SERVIS KLIMATSKIH NAPRAV IN DEZINFEKCIJA

40,00 

prevoz se posebej zaračuna

odvisno od prvoženih kilometrih